Splošni pogoji uporabe

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI

SPLOŠNE DOLOČBE

Splošni pogoji uporabe spletne strani opisujejo, določajo in urejajo uporabo vsebin in storitev spletnega mesta SMART 4U – www.smart4u.si (v nadaljevanju: spletno mesto oz. spletna stran).

Spletna stran je v lasti in upravljanju podjetja SMART 4U, digitalni marketing in tržno komuniciranje, Marta Namačinski s.p.

Pridržujem si pravico do spremembe katerega koli dela spletnega mesta in izbrisa katerega koli dela vsebine, brez vnaprejšnjega obvestila. Vsi uporabniki te spletne strani, vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Spletne strani, na katere vodijo povezave s spletnih strani SMART 4U, niso pod nadzorom podjetja SMART 4U, digitalni marketing in tržno komuniciranje, Marta Namačinski s.p.

Uporabo spletne strani (brskanje, odpiranje povezav, branje vsebine in podobno) štejem kot soglasje obiskovalca spletne strani, da se strinja s temi splošnimi pogoji uporabe. V kolikor se kot obiskovalec spletne strani ne strinjate s temi splošnimi pogoji vas prosim, da spletne strani ne uporabljate.

Ponudnik si pridržuje pravico, da te splošne pogoje kadarkoli in brez predhodne najave spremeni, tako, da novo različico objavi na spletni strani.

Ti splošni pogoji veljajo za celotno spletno stran in vse njene posamezne dele, kot so razdelki, pod-strani ali obrazci, v kolikor za posamezen del izrecno ni določeno drugače.

VSEBINE SPLETNE STRANI

Vse objavljene vsebine uporabniki pregledujejo na lastno odgovornost. Ponudnik storitve se bo potrudil zagotoviti točnost in ažurnost vseh vsebin, vendar ne prevzema nobenih garancij o njeni točnosti in / ali ažurnosti. SMART 4U, digitalni marketing in tržno komuniciranje, Marta Namačinski s.p. lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti o obveščanju uporabnikov in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

Na spletni strani so objavljene tudi povezave, ki kažejo na spletne strani drugih oseb, podjetji, organizacij ipd. Na delovanje teh strani in na njihovo vsebino ponudnik ne more vplivati in ne sprejema nikakršne odgovornosti za točnost tam objavljenih informacij in vsebin. Pravila glede omejitve odgovornosti pri uporabi vsebin na tej spletni strani se nahajajo v spodnji točki (Izključitev odgovornosti) teh splošnih pogojev.

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Obiskovalci spletne strani uporabljajo spletno stran, njene dele, vsebine in informacije izključno na lastno odgovornost.

Ponudnik spletne strani ne prevzema nikakršne odgovornosti za spregledane pomembne informacije ali druge vsebine, objavljene na svetovnem spletu ali posredovano ponudniku v objavo. Ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in pravilnost, na spletni strani objavljenih informacij in vsebin, ne prevzema odgovornosti zaradi spremembe že objavljenih informacij ali vsebin in ne prevzema odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi obiskovalcu spletne strani nastala zaradi uporabe tam objavljenih informacij ali vsebin, vključno s škodo zaradi izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube ali okrnitve dobrega imena, izgube poslov ali izgube podatkov.

AVTORSKE PRAVICE

Brez predhodnega pisnega dovoljenja ponudnika se vsebin ne sme reproducirati, spreminjati, prepisovati, znova objavljati in razširjati. Vsebine, grafični in drugi elementi na spletni strani so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine, razen tistih, ki so kot avtorsko proste označene v teh splošnih pogojih ali neposredno ob vsebini oz. elementu.

DOSTOP DO SPLETNEGA MESTA

Pridržujem si pravico do ustavitve dostopa do tega spletnega mesta, zaradi tehničnih razlogov, vzdrževanja in zamenjave opreme. Prav tako ne morem zagotoviti dostopa do spletnega mesta ob morebitnih izpadih v omrežju, serverjih, izpadih električnega toka, naravnih nesrečah ipd. oz. ob kakršnihkoli tehničnih motnjah in napakah v omrežju ali napravah.

POGOJI POSLOVANJA

Pridržujem si pravico, da povpraševanje po katerikoli storitvi, ki jo ponujam na tem spletnem mestu, iz kakršnihkoli razlogov zavrnem. Prav tako si pridržujem pravico, da ne odgovorim na katerokoli sporočilo, ki ga prejmem prek spletne strani (spletnih obrazcev) ali kontaktov navedenih na tem spletnem mestu.

Vse ponudbe na tem spletnem mestu in osebno poslane ponudbe po povpraševanju so lahko personalizirane in namenjene samo povpraševalcu. Veljavnost vsake posredovane ponudbe je največ pet (5) delovnih dni. Cene storitev se lahko spreminjajo.

Za dodatne informacije sem vam na voljo na marta@smart4u.si.

SMART 4U, digitalni marketing in tržno komuniciranje, Marta Namačinski s.p.

Scroll to Top